top of page

טיולי סטודנטים 2023

Capture d’écran 2019-12-10 à 01.02.27.pn
logo Harevim.jpg
logo FMS.JPG
logo 2019.png
elnet.jpeg
fsju.png
mada.png
תודה לספונסורים שלנו ולתורמים הפרטיים הנדיבים המאפשרים את הטיולים האלו.

קרן צרפת-ישראל משקיעה רבות על מנת להגביר את מספר טיולי הסטודנטים לישראל. סטודנטים אלו לומדים בבתי הספר והאוניברסיטאות המובילים בצרפת ומטרת הטיולים היא להפגיש בין דור העתיד של מקבלי החחלטות בשתי המדינות ובכך, ליצור גשרים לשיתוף פעולה כלכלי, מדעי ותרברותי בעתיד.

במסגרת שליחותה לחשוף את מדינת ישראל לשאר העולם, קרן צרפת-ישראל שותפה פעילה במיזם טיולי הסטודנטים. הסטודנטים הללו לומדים בבתי הספר המובילים בצרפת כמו פוליטקניק, בית הספר הגבוה ללימודי תעשייה וניהול בפריס, בית ספר גבוה למסחר וכלכלה, בית הספר למנהל עסקים (ESCP), בית הספר למנהל עסקים בליון (EM), סורבון, בית הספר למסחר Kedge, פקולטת דופין של הסורבון, בית הספר פריס דקארט, בית הספר ללימודי מסחר מתקדמים (EDHEC), בית הספר למנהל עסקים (Skema), בית הספר לכלכלה של לונדון.

הקרן עובדת יד ביד עם ארגוני סטדונטים מקומיים על מנת לבנות את תכניות הטיולים וכמו כן, היא עוזרת ביצירת קשר עם חברות ישראליות, אוניברסיטאות ישראליות, דוברים ומרצים. הקרן גם מנהלת מערכת בקרה ומעקב עם הסטודנטים לאחר חזרתם לצרפת.

מערכת מעקב אחר תלמידים.

Mai 2024 : 50 étudiants découvrent Israël

bottom of page