top of page

פעילות הקרן ב2021

קרן צרפת ישראל, קרן ללא מטרות רווח עם סטאטוס ציבורי מוכר, מבקשת לחזק ולהעמיק את הקשרים בין העם הישראלי והצרפתי בכל תחומי החברה האזרחית.

הקרן משתפת בכל יוזמותיה ופעולותיה גורמים צרפתים וישראלים, אשר מקדישים פועלם לחיזוק הידידות בין שני העמים: בכירים/ות פוליטיים/ות, אנשי מקצוע, מנהלי/ות חברות, חוקרים/ות, אמנים/יות וסטודנטים/ות.

לחץ על השנה הרצויה כדי לראות את הפעולות שלנו: 

bottom of page