top of page

 2019 פרס הכלכלן/נית הצעיר/ה

קרן צרפת-ישראל מעניקה אחת לשנה את פרס הכלכלנים הצעירים לכלכלן\נית צעיר\ה מצרפת וכלכלן\נית צעיר\ה מישראל אשר פועלם\ן זכה להכרה בינ"ל.

תנאי סף:

 • על המועמד\ת מצרפת להיות בן\בת פחות מ- 40 (כולל) בסוף השנה האזרחית 

 • על המועמד\ת מישראל להיות בן\בת פחות מ-45* (כולל) בסוף השנה האזרחית

 

שני הפרסים הללו יוענקו פעם אחת בשנה עבור שתי עבודות מחקר ברמה גבוהה בתחום הכלכלה.

חבר השופטים מורכב משישה חברים שנבחרו ע"י קרן צרפת-ישראל (שלושה ישראלים ושלושה צרפתים):

 • פרופ' אלחנן הלפמן, יו"ר חבר השופטים (מרצה בהרווארד).

 • פרופ' פיליפ אגיון (ראש הקתדרה לכלכלה בקולג' דה פראנס ומרצה בהרווארד).

 • פרופ' נתן זוסמן (האוניברסיטה העברית).

 • פרופ' הלן ריי (בית הספר לכלכלה של לונדון).

 • פרופ' מנואל טרכטנברג (אוניברסיטת תל אביב).

 • פרופ ז'ן טירול (זוכה פרס נובל לכלכלה, מרצה בבית הספר לכלכלה של טולוז).

 

הפרסים יוענקו ע"י מכונים או חוקרים.

על המועמדויות להכיל את הפרטים הבאים:

 • מכתב חסות\המלצה חתום ע"י הממליץ או המכון הממליץ.

 • הצהרה בת דף אחד המסבירה מדוע המועמד\ת זכאים לזכות בפרס.

 • פרסום של שלושה פרסומים חשובים של המועמ\ת.

 • קו"ח של המועמד\ת.

 • שם מלא של המועמד\ת ושם המוסד אליו היא\הוא שייך\כת.

 

ערך כל פרס הוא 40 אלף אירו והפרסים יוענקו או בישראל או בצרפת, על-פי החלטת הקרן.

      * בשל משך השירות הצבאי בישראל, גיל המועמד\ת הישראלי\ת גבוה יותר מזה של הצרפתים\יות.

bottom of page