top of page

כנס בנושא אגרונומיה

" חדשנות בתחום ההשקייה "

צרפת וישראל מוכרות בשל מצויינותן בענף החקלאות.

בשל כך, קרן צרפת-ישראל, בשיתוף מנהלת אזור צפון צרפת, האזור החקלאי הגדול בצרפת, אוניברסיטת ליל, אוניברסיטת פיקארדי, האוניברסיטה הקתולית של ליל, מכון וולקני (מינהל המחקר החקלאי), ארגנה בעיר ליל (צרפת) בחודש נובמבר 2019 כנס בנושא חקלאות. בכנס זה מומחים צרפתים וישראלים שתפו זה את זה בידע ובניסיונם.

Capture d’écran 2019-11-04 à 14.29.55.pn
אזור צפון צרפת הוא האזור החקלאי הגדול ביותר בצרפת, ודרכי ההשקייה והשימוש במים מהווים חלק גדול בחקלאות בר-קיימא שהאזור מקדם.
 מעבר להזדמנות של מומחים ישראלים וצרפתים להיפגש, מטרה נוספת של הכנס היא להציג לנוכחים את הניסיון הישראלי והאתגרים החדשים בתחום החקלאות של אזור צפון צרפת על מנת לאתר תחומים ספציפים לשיתוף פעולה מדעי וטכני.
bottom of page