top of page

טיולי סטודנטים

2019

Capture d’écran 2019-12-10 à 01.02.27.pn
logo FMS.JPG
logo Harevim.jpg
iar.jpeg

קרן צרפת-ישראל משקיעה רבות על מנת להגביר את מספר טיולי הסטודנטים לישראל. סטודנטים אלו לומדים בבתי הספר והאוניברסיטאות המובילים בצרפת ומטרת הטיולים היא להפגיש בין דור העתיד של מקבלי החחלטות בשתי המדינות ובכך, ליצור גשרים לשיתוף פעולה כלכלי, מדעי ותרברותי בעתיד.

ב-2019, במסגרת שליחותה לחשוף את מדינת ישראל לשאר העולם, קרן צרפת-ישראל הייתה שותפה פעילה במיזם טיולי הסטודנטים ועזרה להביא כמעט 400 סטודנטים. הסטודנטים הללו לומדים בבתי הספר המובילים בצרפת כמו פוליטקניק, בית הספר הגבוה ללימודי תעשייה וניהול בפריס, בית ספר גבוה למסחר וכלכלה, בית הספר למנהל עסקים (ESCP), בית הספר למנהל עסקים בליון (EM), סורבון, בית הספר למסחר Kedge, פקולטת דופין של הסורבון, בית הספר פריס דקארט, בית הספר ללימודי מסחר מתקדמים (EDHEC), בית הספר למנהל עסקים (Skema), בית הספר לכלכלה של לונדון.

הקרן עובדת יד ביד עם ארגוני סטדונטים מקומיים על מנת לבנות את תכניות הטיולים וכמו כן, היא עוזרת ביצירת קשר עם חברות ישראליות, אוניברסיטאות ישראליות, דוברים ומרצים. הקרן גם מנהלת מערכת בקרה ומעקב עם הסטודנטים לאחר חזרתם לצרפת.

Capture d’écran 2019-08-17 à 21.58.51.pn
Capture d’écran 2019-08-17 à 21.59.15.pn
בשנת 2019, יותר מ-70% מהתלמידים שהשתתפו במסע הסטודנטים ביקרו בישראל בפעם הראשונה בחייהם.
מבחר תמונות מטיולי הסטודנטים בין השנים 2018-2019:
בית הספר למסחר Kedge, בית הספר הגבוה ללימודי תעשייה וניהול בפריס, בית ספר גבוה למסחר וכלכלה, בית הספר למנהל עסקים, בית הספר לכלכלה של לונדון, סורבון ובית הספר ללימודי מסחר מתקדמים.
LSE3
DSC00661.JPG
DSC01145.JPG
DSC00719.JPG
DSC00587.JPG
LSE2
DSC00586.JPG
DSC00565.JPG
DSC00594.JPG
Mur Occidental
DSC00689.JPG
DSC00762.JPG
DSC00986.JPG
DSC01024.JPG
DSC01142.JPG
DSC00584.JPG
LSE1
Technion
Visite Rakuten-Viber
Poste d'immigration
HEC ESSEC ESCP Bienvenue
Massada
Jérusalem
Frontière_de_Gaza
Conférence_D.Harari
Bédouins
Aéroport
DSC00828.JPG
MDA
bottom of page