top of page

כנס בנושא אגרונומיה​ 2019

" חדשנות בתחום ההשקייה "

צרפת וישראל מוכרות בשל מצויינותן בענף החקלאות.

בשל כך, קרן צרפת-ישראל, בשיתוף מנהלת אזור צפון צרפת, האזור החקלאי הגדול בצרפת, אוניברסיטת ליל, אוניברסיטת פיקארדי, האוניברסיטה הקתולית של ליל, מכון וולקני (מינהל המחקר החקלאי), ארגנה בעיר ליל (צרפת) בחודש נובמבר 2019 כנס בנושא חקלאות. בכנס זה מומחים צרפתים וישראלים שתפו זה את זה בידע ובניסיונם.

Capture d’écran 2019-11-04 à 14.29.55.pn
אזור צפון צרפת הוא האזור החקלאי הגדול ביותר בצרפת, ודרכי ההשקייה והשימוש במים מהווים חלק גדול בחקלאות בר-קיימא שהאזור מקדם.
 מעבר להזדמנות של מומחים ישראלים וצרפתים להיפגש, מטרה נוספת של הכנס היא להציג לנוכחים את הניסיון הישראלי והאתגרים החדשים בתחום החקלאות של אזור צפון צרפת על מנת לאתר תחומים ספציפים לשיתוף פעולה מדעי וטכני.

שבעה מומחים ישראלים וצרפתים ידונו בשאלות בעלות אינטרס משותף הקשורות למים.

שלושה דיוני שולחן עגול:

  • ​חדשנות בנושא השקייה

  • אופטימיזציה של השקייה

  • השקייה מדוייקת

יום ראשון: 27 בנובמבר 2019

ליל

מפגש בין חברות, סטארטאפים ומדענים על מנת לדון במציאת פתרונות לבעיות השקייה, אמצעים לקבלת החלטות, חקלאות מדוייקת, ניהול וטיפול במים וברשתות

יום שני:  28 בנובמבר 2019

ליל

תמונות מהכנס:

Toutes les vidéos

Toutes les vidéos
Use of cpacitive probes and sap flow measurements - B. Vandoorne - Lille 2019

Use of cpacitive probes and sap flow measurements - B. Vandoorne - Lille 2019

20:40
צפייה בסרטון
Developing Models to Estimate Crop Wather Consumption 0. Rozenstein - Lille 2019

Developing Models to Estimate Crop Wather Consumption 0. Rozenstein - Lille 2019

18:28
צפייה בסרטון
The Soil Available Water Content - I. Cousin - Lille 2019

The Soil Available Water Content - I. Cousin - Lille 2019

18:27
צפייה בסרטון
bottom of page